Ulrich von Werdum
Excerpts from Series Familiae Werdumanae:
De Geschichte des Hauses Werdum

Teil I: Lateinischer Text

Notes

Ulrich von Werdum, born in 1632, wrote in Latin an account of his family’s history in Werdum, where they were minor gentry. Ulrich’s original was written in 1667; it was transcribed and published in Aurich in 1976. It was later (1983) translated into German and published (Teil II of the same title).

Ulrich von Werdum: Series Familia Werdumanae, Die Geschichte des Hauses Werdum, Teil I, Lateinischer Text. 1976, Verlag Ostfriesische Landschaft, Aurich. Bearbeitet von Dr. Peter Wackwitz † und Dr. Remy Petri. Gesamtherstellung: C.L. Mettcker & Söhne, Jever.

pp. 63-64:

Post haec autem de ineundo matrimonio cogitationes suscipiens Hero super omnibus bonis cum sorore unica Teda sic prius transegit, ut, quidquid ex dotalitia matris Gisebertae substantia in res Werdumanas necdum versum, sed ab iisdem adhuc separatum ullibi extaret, totum id optimo proprietatis jure penes solam Thedam remaneret eique praeterea Hero quinquies mille thaleros imperiales in dotem addiceret.

Quorum bis mille quidem septingentos et septuaginta octo thaleros determinatis invicem pensionibus parata pecunia solvere teneretur, pro reliquis autem duobus millibus ducentis et viginti circiter duobus quorundem colonorum censiticorum hinc inde per Harlingiam sitorum canones annuos jure pignoris Antichretici, quod vocant, sub pacto perpetuae reluitionis in solutum sorori traderet.

Et ita universo in omnia fratris bona juri suo Theda plenissime et in perpetuum renunciaret.

Membranam hujus rei testem solenni ritu tabellio Andreas Glandorfius confecit, cui Hero et Theda et hujus etiam curatores ad eum actum adsumti, Focco Beninga Dornumanus et ex eadem familia Remmerus Grimershemius Westerhusae in praefectura Witmundana sedem tunc habens subscripserunt, insimulque praesentibus Johanne Blanco, aedituo Werdumano, Remmero item Inenio, Folkardo Garmerio, Onnone Habbenio et Jacobo Hertkenio, ejusdem paroeciae incolis ceu testibus ad id requisitis ipse Andreas signum notariatus, uti vocant, cum nomine suo apposuit, ac demum Hero, Focco ac Remmerus appensis sigillis suis scripturam corroborarunt.

Quod factum in arce Werdumana tertio Nonar. Julii anno post millesimum sexcentesimum vigesimo.

Exteriori illius membranae lateri apocham deinceps Theda Petkumi postridie Non: Julii anno supra sexcentesimum 41.mo inscribi jussit, qua de duobus millibus septingentis et septuaginto octo thaleris in isto contracto nominatis marito suo Boloni Ripperdaeo ante triennium defuncto ipsique sibi plene satisfactum a fratre manus suae subsignatione fatetur, idemque Richardus Wildfangius, ecclesiae Petkumanae pastor secundarius, ac Eddo Wesselius, tabellio publicus, subscriptis propria quisque manu nominibus attestantur.

From Wiard Hinrichs: This is the German translation of Ulrich von Werdum by the local parson Arnold Gossel 1720 referring to the contract of division for Hero and Theda von Werdum's parental estate:

Nach diesem resolvierte Hero sich in den Ehestand zu begeben und verglich sich über alle Güter mit seiner Schwester Theda dergestalt, daß alles was von den eingebrachten Gütern der Mutter Giseberta noch nicht auf die Werdumische Güter verwandt, sondern von selbigen separiert noch vorhanden wäre, sollte der Theda allein eigentümlich verbleiben, so wollte er ihr auch überdem 5000 Reichstaler zum Brautschatz herausgeben und zwar 2778 rt in verabredeten Terminen mit barem Gelde zu bezahlen gehalten sein, vor den übrigen 2222 rt der Schwester etliche hier und da in Harlingerland zustehende jährliche Eigentumsheuern, nach Recht /206/ eines sogenannten antichretischen oder gegenbräuchlichen Unterpfand unter Beding stetigen Wiedereinlösungsrechts an Bezahlung tun, welcher Gestalt denn Theda allen Anspruchs auf ihres Brudern Güter sich völlig und auf ewige Tagen begeben sollte. Zu dessen Urkund hat der Notarius Andreas Glandorf ein öffentliches Instrument aufgerichtet, selbiges unterschrieben Hero und Theda und auch dieser ihre Beistände zu diesem Handel erbetenen Focco Beninga von Dornum und von eben der Familie Remmerus von Grimersum, welcher der Zeit zu Westerhusen im Amt Wittmund wohnte, auch die hierzu erforderte Zeugen Johann Blancke Küster zu Werdum, imgleichen Remmer Ihnen, Folckert Garmers, Onno Habben und Jacob Hertckens Einwohner desselben Kirchspiels und endlich setzte Andreas selbst sein Notariatsiegel samt seinem Namen hinzu und Hero, Focco und Remmerus bekräftigten das Instrument durch ihre angefügte Insiegel, welches auf dem Werdumer Schloß geschah den 5. Juli Anno 1620. Außen auf das Instrument ließ nachmalen Theda zu Petkum den 8. Juli Anno 1641 die Quittung /207/ schreiben, darinnen sie, daß wegen 2775 in dem Kontrakt benannten Reichstalern ihr vor drei Jahren verstorbener Ehemann Bolo Ripperda und sie selbst völlig kontentiert sei, mit Unterschrift ihrer eigenen Hand bezeugt, und bescheinigt, und eben das bezeugen auch Richard Wildfang, Unterprediger zu Petkum und Edo Wessels Notarius Publicus, imgleichen durch seine eigenhändige Namensunterschrift.

pp 76-77:

Hique immemores primum inter subditos nobilium et ecclesiastarum locum esse quatuor tantum rusticis in comitatum adscitis, Tjarcone scilicet Tydkenio, Foltjaeo Remmero, Oltmanno Hertkenio et uno tribus his nequiore, Nicolao Johannis, quem album vulgo nuncupabant; ceu canes famelici ad offam non segnes istuc advolarunt iisque ex eodem ordine Fridericus quidam Eylerius, notae irreligiositatis homo et ubi, quid turbandum rixandumque occurreret, cum Nicolao jam memorato antesignanus, sponte an ex composito Auricae se adjunxit ac pari omnes cupidine juvantibus illis, quos huic causae patronos in aula jam comparaverant, Ulricum comitem huc perpulerunt, ut nobilibus, ecclesiastis ac reliquorum subditorum praecipuis et numero longe plurimis nec vocatis nec visis vel auditis, his solis, quos dixi, suggerentibus post paucos dies publicas mandati litteras emitteret, quibus in principio commemoratum ea, quae de reficiendis et in communionem redigendis praefecturae Esensis aggeribus tam per ditionis Witmundanae quam Esensis—indigner? an rideam?—deputatos aulae sint proposita, sic comitem Ulricum accepisse, ut Witmundani mille, quos subsidio promiserant, imperialibus thaleris ante mensem elapsum solutis ea quidem vice ab Esensium aggerum instauratione liberentur: Ceteroquin facile animadversum esse praesentem hujus orae propter aggeres miseriam non aliunde originem ducere, quam quod singuli suis portionibus intenti in commune non consuluerint et alios reparandorum aggerum impotentes adjuvare noluerint.

Necessitatem praeterea postulare, ut quibusdam in locis aggeres sumtuosis e ligno contignationibus praemuniantur, molibus item in aesturium porrectis ac aliis similiter machinamentis ligneis a fluctuum assultu defendantur, quae cuncta sine publicis hunc in usum collatis tributis expediri nequeant.

Et ideo re mature perpensa comitem sic statuere ac serio velle, ut omnes cujuscunque conditionis in praefectura Esensi incolae dimissis portionibus vetustis aggerum omnium universalem communionem ad quinquennium proximum ineant praefectusque et officialis (drossatum et amptmannum vocamus) cum judicibus aggerum et quibusdam incolarum delectis juncto consilio tam aggeres quam contignationes minimo, quo possent, precio certis redemtoribus quamprimum elocent, dein facta supputatione, quantum res poscat, pecuniae summam tribus pensionibus ab incolis contribuendam imponant, nummisque parcius, si Diis placet, administrandis praepositus quaestor centum imperiales, executor vero quinquaginta florenos annuum operae praemium capiant.

pp. 87-88:

Interea idem hic annus a sexcentesimo quinquagesimus primus duplicem ab oceano cladem Harlingiae ac praesertim Esensi praefecturae inferens prae annis hujus saeculi reliquis infamem se reddidit.

Nam ea nocte, quae Calendar. Martii diem octavum, Apostoli Petri festo celebrem, consequitur, furiosa cori violentia impulsi fluctus marini omnem Esensis praefecturae aggerum molem et altitudinem aut disjecerunt aut superarunt aquarumque vim tantam huic regioni infuderunt, ut plerasque aedes in camporum planicie passim exstructas perrumperet plurimas etiam una cum hominibus pecudibusque penitus convulsas abriperet.

Quemadmodum in occidentali Bensa mercenarii cujusdam, nomine Henrici, domunculam haud procul ab ipso aggere sitam impetu adeo vehementi fluctus conquassarunt, ut parietibus cunctis nudatam ad contignationem usque undis primo replerent habitatoremque cum uxore et quinque liberis, cane item domestico ac ansere in australiorem tecti declivitatem aquis adhuc eminentem expellerent.

Mox tenui aediculae structura fluctuum pondere prorsus porro divulsa corus nihil de impetuositate remittens miseram familiam cum arundinea, cui insidebat, rate mediis in undis fluitantem attollens per Serimos recta in Werdumanam paroeciam propulit infirmamque tecti compagem aquarum perpetuo impulsu labefactatam sic interea dilaceravit, ut aliis post alias particulis avulsis simul vectores in aquas identidem prolaberentur aut prae nimio frigore membrorum impotes aestuum vehementia abriperentur.

Ultimus cum cane suo pater familias in tecti residuo tam diu persedit, donec in conspectu templi Werdumani catulus quoque fluctibus haustus herum cum ansere solum reliquit, qui deinde coro versus favonium reflexo ad exteriorem a caecia villam rusticam Husensis viciniae super naufragi tecti fragminibus appulit et ob diutinum ex aquis algorem omnis fere sensus et ipse jam exsors ab accurrentibus ejus villae habitatoribus, mirando dicam an miserando casu, servatus est.

Dubio procul aut frigore enecandus aut profundissimus per diluviam fluctibus in vicino rivo Harlingano hauriendus, si domum hanc eum praetervehi et versus Ensetelium Funixanumve tractum porro expelli contigisset.

Ceterum igne aliisque fomentis adhibitis aegre refocillatus miraculosae navigationis pericula magno cum stupore audientium narravit, anseremque caligarum anticae parti suffertum visceribus ac ventri calorem, sibi vero vitam conservasse professus est.

Quin ipse homini, cum per aestatem istius anni ad hortum agrumque fodiendum parentibus meis nonnumquam inserviret, aliquoties sum collocutus eumque autumno dein appropinquante in regionem Transjadanam quod ei natale, solum discessisse memini.

Pix
Sources

Heyko Heyken, Die Weinkaufsprotokolle des Amtes Esens, Upstalsboom-Gesellschaft, Aurich [Germany], 1998.

Interpretation, insight, and translation come courtesy of Kay L. Blass (klblaas at t-online.de), who further acknowledges the interpretation and insight of Wiard Hinrichs.

For some further notes and records, see Ruth Menssen’s excellent and comprehensive site at http://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=stedesdorf&ID=I37500

More valuable information on Ostfriesland, Harlingerland, and the Esens area in this period (including some church and tax records) can also be found at http://www.genealogy.net/vereine/famfo-esens/deutsch/de-gen_dat.html

Last Modified: Tuesday, August 12, 2014

Send E-mail about this site

Back to Witt-Claes Janßen

Back to MrJumbo's genealogy home page